Bring out your inner man

Få tillbaka energin med Maxulin®

Maxulin® är specialutvecklat för män och kan reducera besvär som följer av en sjunkande testosteronnivå. Maxulin® innehåller bland annat Testofen® som i studier visat sig kunna reducera de negativa konsekvenserna av en lägre testosteronnivå och ge:

  • • mer lust
   • förbättrad muskelstyrka
   • ny kraft och energi
Beställ nu -50%

9 av 10 rekommenderar produkten

Kundundersökning utförd av Norvital i mars 2018

Maxulin® innehåller

Fenugreek:

 • förbättrar utvecklingen av muskelmassa
 • bibehåller förbränningen (glukosemetabolismen)

Zink bidrar till att:

 • bibehålla normal testosteronnivå
 • bibehålla normal fruktbarhet och reproduktion

Vitamin B6 bidrar till att:

 • reducera trötthet och utmattning

Magnesium bidrar till:

 • normal muskelfunktion
 • normal energiomsättning (forbränning)

50% rabatt

Beställ Maxulin®

Testa Maxulin® till halva priset och betala bara 189 kr för 6 veckors förbrukning.

/ Löpande leveranser direkt hem

/ Ingen bindningstid

/ 14 dagars returrätt

Jag har läst och godkänt villkoren och personuppgiftspolicyn

Kom igång med Maxulin!Genom att beställa här får du Maxulin® till halva priset och betalar bara 189 kr (porto inkluderat) för 6 veckors förbrukning. Maxulin är en investering i din hälsa och bör användas regelbundet över en längre tid för bäst effekt.  Löpande leveranser var sjätte vecka som kostar 378 kr inkl. porto. Ingen bindnings- eller uppsägningstid. Ge oss besked om du inte önskar att fortsätta ditt abonnemang. 14 dagars returrätt.

Dessa villkor gäller för avtal om leverans av produkter och tjänster, också omtalat som varor eller varan, till slutkunder i Sverige. Uppdaterat 6 December 2016.

Vi garanterar dig:

 • Betalning mot faktura • Ingen bindningstid • 14 dagars ångerrätt • Leverans inom två veckor

Parter

Säljare är:

Norvital AS, Box 526 451 21 Uddevalla

Telefonnummer: 0770- 720 780

E-post kundservice@maxulin.se

ORG.NR: 502065-6798 och blir i det följande text benämnt  ”Norvital”, ”vi” eller ”oss”.

Köpare är:

Den person som är gjort beställningen oavsett säljkanal, och blir i fortsättningsvis benämnd som “du”, “dig”, “din”, “ditt” eller “kunden”. Personen måste ha fyllt 18 år för att bli kund hos Norvital.

Enkelköp/ abonnemang Norvital säljer produkter som enkelköp eller som löpande abonnemang utan köpplikt eller bindningstid.

Abonnemanget kan sägas upp när som helst. Undantaget är när produkter redan har blivit skickade, normalt 10 dagar före du skall få nästa leverans. Du förpliktar dig då att ta emot och betala för den leveransen.

Ändringar av produkter, leveransform och leveransfrekvens kan förekomma. Information om ändringar skickas ut i god tid innan de träder i kraft. Mindre ändringar, exempelvis förpackningar, kommer inte att informeras om i förväg.

Betalningsvillkor

Som kund hos Norvital AS betalar du via faktura. Alla priser är inkl moms. Våra erbjudanden gäller endast personer över 18 år. Annars behöver man målsmans tillstånd för att beställa från oss. Förfallodatum är angivet på fakturans första sida. Vid utebliven betalning debiteras påminnelseavgift om 60 kr, samt dröjsmålsränta enligt nu gällande referensränta. Blir vi sedan tvungna att låta saken gå till inkasso, tillkommer även inkassobolagets avgifter samt ränta. Vi levererar endast till adresser i Sverige.

Ångerrätt

Du är skyddad av lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) och har 14 dagars ångerrätt från den dag du mottar varan. Ångerrätten innebär att kunden har rätt att ångra köpet för oanvänd produkt, genom att kontakta kundservice på telefonnummer angivet nedan eller via e-post. Vid eventuell retur står kunden för returportot. Ett standardformulär för att utöva din ångerrätt finns även på Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, vilket kan skrivas ut och skickas per post. Återbetalning av det belopp som du har betalat kommer att göras inom fjorton (14) dagar och kommer att ske till ditt bankkonto. Utebliven betalning godtas inte som uppsägning.

Norvital följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och vill du läsa närmare om dina rättigheter kan du gå in på Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se. I övrigt följer vi svensk affärssed och lagar samt Livsmedelsverkets regler för kosttillskott.

Returer

De kommande varorna i ett abonnemang är identiska med den första varan, och det är således inte returrätt på kommande försändelser. Om du inte önskar fler leveranser i ditt abonnemang, måste det göras innan ”Sista ändringsdag”. Har ändringsdatum överskridits är din försändelse redan på väg till dig och ändringen träder i kraft först i förbindelse med därpå följande leverans.

Det är inte tillåtet att returnera varorna genom rekommenderat brev.

Reklamation

Om en försändelse är skadad eller på annat sätt felaktig har du självklart rätt att reklamera den. Reklamationsrätt uppstår då varan är felaktig eller då varan inte uppfyller kvalitetskraven. Kontakta alltid kundtjänsten om du är osäker på vad som gäller i ditt fall. Prisavdraget regleras genom kreditering på nästkommande faktura alternativt återinsättning på kundens bankkonto om kunden så begär.

Norvital AS följer gällande bestämmelser i Konsumentköplagen. Det innebär att du har rätt att reklamera en vara inom tre år, under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället. Påtala eventuella fel inom skälig tid. Om det blir en tvist som vi inte lyckas lösa tillsammans, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Norvital AS följer alltid deras rekommendationer.

Återbetalning

Kunden har rätt att återfå pengarna inom 14 dagar om denne häver köpet från den dag då företaget mottagit meddelandet. Om företaget företar omleverans eller avhjälpande av felet vid reklamation skall eventuella fraktkostnader återbetalas inom 14 dagar från den dag företaget mottagit den reklamerade varan. Detta gäller inte om ändringsdatum har överskridits.

Personuppgifter

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här

Marknadsföring

Kunden godkänner att Norvital AS kan använda olika former av kommunikation till dig, bl.a. brev, telefon, e-post och SMS för att informera om eller marknadsföra våra och andras produkterbjudanden. Om du inte önskar att få erbjudanden från Norvital AS under abonnemangstiden eller efter det att abonnemanget har upphört kan du tacka nej till detta genom att kontakta Kundservice.

Priser

Våra priser inkluderar moms och gäller tills ny prislista utkommer. För aktuella priser hänvisas till vår webbplats: www.maxulin.se.

Övrigt

Norvital AS förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan part.

Uppsägning och tvist

Om tvist föreligger mellan Norvital AS och kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Vi värnar om våra kunders personliga integritet och ansvarar för att all personuppgiftsbehandling sker i enlighet med gällande lagstiftning. I denna personuppgiftspolicy förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in, vad syftet med ­behandlingen är, vilka rättigheter du har samt vad vi gör för att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt.

 

 • Personuppgifter som samlas in om dig samt ändamålen med personuppgiftsbehandlingen

Norvital AS (”Norvital” eller ”vi”) är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss. När du registrerar dig som kund hos oss ber vi dig att lämna uppgift om fullständigt namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Detta gör vi för att kunna administrera ditt kundförhållande, skicka dina beställningar samt vid behov kunna kontakta dig med anledning av kundförhållandet. Uppgifterna du lämnar kommer att sparas så länge du har ett aktivt kundförhållande hos oss. Norvital är skyldigt att spara delar av uppgifterna även efter att ditt kundförhållande har upphört, t.ex. för att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagstiftningen.

När du lämnar dina personuppgifter till oss i samband med beställning används dina personuppgifter för att hantera din förfrågan. Vi kommer också att använda uppgifterna för att kommunicera med dig samt för att anpassa våra tjänster. Vi kan komma att kontakta dig via telefon, e-post och brev, såvida du inte har meddelat oss att du inte vill bli kontaktad. Efter avslutat kundförhållande kommer vi att spara dina uppgifter om namn, adress, e-postadress, telefonnummer och köphistorik i syfte att informera dig om erbjudanden och nyheter om våra produkter som vi tror kan vara av intresse för dig. Detta gäller dock inte om du har meddelat oss att du inte vill bli kontaktad för nämnda ändamål. Vi kan även komma att rikta personligt anpassade erbjudanden till dig utifrån Norvitals berättigade intresse av att använda sådan marknadsföring som upplevs som relevant av mottagarna.

Norvital är enligt bokförings- och skattelagstiftningen skyldig att spara vissa personuppgifter hänförliga till dina betalningstransaktioner avseende tidigare beställningar i sju år efter räkenskapsårets slut. När du gör en ny beställning anses du samtycka till att Norvital kan kontrollera att du inte har utestående förfallna fakturor från tidigare beställningar innan vi godkänner din nya order.

Dina personuppgifter kan vidare användas för redovisning, fakturering och revision, betalningsverifieringar, administrativa och juridiska frågor, statistik- och marknadsföringsanalyser i syfte att förbättra våra tjänster, vår webbplats dess användarvänlighet, utveckling och underhåll av våra system samt för kundundersökningar.

Om du är under 18 år och ska ingå köp måste du ha ett samtycke från vårdnadshavare innan du tillhandahåller dina personuppgifter och ingår köpet.

Genom att du lämnar dina personuppgifter till Norvital i samband med beställning anses du samtycka till ovanstående personuppgiftsbehandling. Du har dock rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen.

I vår policy ingår att inte begära eller behandla känslig information från våra kunder. Lämna därför inte några känsliga uppgifter (uppgifter om t.ex. etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv) till oss.

 

 • Varifrån vi hämtar personuppgifter

De personuppgifter som behandlas av Norvital inhämtas från dig genom registrering på det sätt som angetts under punkten 1 ovan.

Vidare inhämtas uppgift om kön och personnummer i syfte att få en säker identifiering, utveckla våra produkter och anpassa vår marknadsföring samt uppgift om adress och telefonnummer för det fall du inte har lämnat uppgifterna själv. Vi samlar in nämnda uppgifter från våra samarbetspartners Bisnode AB och Link Mobility AB.

 

 • Överföring av personuppgifter till tredje part

Vi kan använda oss av personuppgiftsbiträden i Sverige eller utomlands för att behandla de personuppgifter som samlas in. Vi har skriftliga avtal med alla våra personuppgiftsbiträden enligt vilka biträdena garanterar att de vidtar motsvarande säkerhetsåtgärder för att all behandling av personuppgifter sker på ett säkert sätt och i enlighet med gällande och tillämplig integritetsskyddande lagstiftning.

Vi kan även dela dina personuppgifter med företag inom samma koncern eller med personuppgiftsbiträden som vi använder för de ändamål som angetts i punkten 1 ovan, både inom och utanför EU/EES. Norvital vidtar lämpliga skyddsåtgärder i form av bindande företagsbestämmelser för att säkerställa att överföringen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande och tillämplig integritetsskyddande lagstiftning.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter om sådan skyldighet följer av lag eller om du skickar oss material vars innehåll bedöms så som olagligt.

 

 • Direktmarknadsföring genom elektronisk kommunikation

Så länge du är kund hos Norvital kan vi använda dina personuppgifter för att skicka erbjudanden och nyheter om våra produkter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan alltid när som helst tacka nej till fortsatt marknadsföring. Detta gör du enklast genom att följa instruktionerna som följer med varje utskick eller genom att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

 

 • Säkerhet

Alla personuppgifter behandlas i en säker miljö. Vår webbplats använder Secure Sockets Layer (SSL) krypteringsteknologi. Detta är ett av de mest avancerade säkerhetsprogrammen som för tillfället finns tillgänglig för nättransaktioner. SSL krypterar alla dina personuppgifter så att informationen inte kan läsas över internet.

 

 • Rättelse och radering av personuppgifter

Felaktiga eller ofullständiga personuppgifter, eller sådana uppgifter vi inte har någon rättslig grund för att behandla, kommer på Norvitals eget initiativ eller på din begäran att rättas eller raderas.

Dina personuppgifter kommer att raderas/anonymiseras när de inte längre behövs för de ändamål som beskrivs under punkten 1 ovan, såvida Norvital inte enligt lag är skyldig att spara uppgifterna under längre tid. Efter avslutat kundförhållande bedömer Norvital behovet av fortsatt behandling av dina personuppgifter. Alla personuppgifter som inte längre behövs för ändamålen med behandlingen kommer att raderas/anonymiseras. Eventuell fortsatt behandling av dina personuppgifter efter nämnda tidpunkt kommer att ske med stöd i lag eller uttryckligt medgivande från dig.

 

 • Lagringstider

Norvital sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålen som angetts i punkten 1 ovan.

 

 • Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, varifrån vi har hämtat uppgifterna samt hur uppgifterna har använts. Du har också rätt att få en kopia av informationen vi har lagrat om dig samt rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas, rättas eller att behandlingen ska begränsas. Du har även rätt att begära att få dina personuppgifter överförda till en annan juridisk person (s.k. dataportabilitet). Om du har frågor om de uppgifter vi behandlar om dig eller vill utöva någon av dina rättigheter ska du kontakta oss skriftligen på nedanstående adress. Om du vill uppdatera dina personuppgifter, ändra val av kommunikationssätt eller om du inte vill ta emot marknadsföring från oss i framtiden kan du skicka en skriftlig begäran till nedanstående adress.

 

 • Personuppgiftsansvar

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Norvital AS, 502065-6798
Box 526
451 21 Uddevalla

E-post: kundservice@Norvital.se

Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

 • Uppdateringar av personuppgiftspolicyn

Vi kan komma att ändra denna personuppgiftspolicy. Detta gör vi för att kunna anpassa policyn efter ändringar i tillämplig lagstiftning, ramavtal, kommersiella behov eller för att tillfredsställa våra kunders, marknadsföringspartner och tjänsteleverantörers behov. Uppdaterade versioner kommer att publiceras på vår webbplats www.maxulin.se med datum för ändringen så att det tydligt framgår när den senaste uppdateringen ägde rum.

Personuppgiftspolicyn blev senast uppdaterad 11.04.2018.

×