Behöver du hjälp? Ring oss 0770 – 720 780 (08:30 – 16:30 vardagar)!

Köpvillkor

Dessa villkor gäller för avtal om leverans av produkter och tjänster, också omtalat som varor eller varan, till slutkunder i Sverige.

Vi garanterar dig:

  • Betalning mot faktura
  • Ingen bindningstid
  • 14 dagars ångerrätt
  • Leverans inom två veckor

Parter

Säljare är:

NutraQ Sweden AB, Box 4018, 461 04 Trollhättan  

Telefonnummer: 0770- 720 780

E-post kundservice@maxulin.se

ORG.NR: 556 853-9125 och blir i det följande text benämnt ”NutraQ”, ”vi” eller ”oss”.

Köpare är:

Den person som är gjort beställningen oavsett säljkanal, och blir i fortsättningsvis benämnd som “du”, “dig”, “din”, “ditt” eller “kunden”. Personen måste ha fyllt 18 år för att bli kund hos NutraQ.

Enkelköp/ abonnemang NutraQ säljer produkter som enkelköp eller som löpande abonnemang utan köpplikt eller bindningstid.

Abonnemanget kan sägas upp när som helst. Undantaget är när produkter redan har blivit skickade, normalt 10 dagar före du skall få nästa leverans. Du förpliktar dig då att ta emot och betala för den leveransen.

Ändringar av produkter, leveransform och leveransfrekvens kan förekomma. Information om ändringar skickas ut i god tid innan de träder i kraft. Mindre ändringar, exempelvis förpackningar, kommer inte att informeras om i förväg.

Betalningsvillkor

Som kund hos NutraQ betalar du via faktura. Alla priser är inkl moms. Våra erbjudanden gäller endast personer över 18 år. Annars behöver man målsmans tillstånd för att beställa från oss. Förfallodatum är angivet på fakturans första sida. Vid utebliven betalning debiteras påminnelseavgift om 60 kr, samt dröjsmålsränta enligt nu gällande referensränta. Blir vi sedan tvungna att låta saken gå till inkasso, tillkommer även inkassobolagets avgifter samt ränta. Vi levererar endast till adresser i Sverige.

Ångerrätt

Du är skyddad av lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) och har 14 dagars ångerrätt från den dag du mottar varan. Ångerrätten innebär att kunden har rätt att ångra köpet för oanvänd produkt, genom att kontakta kundservice på telefonnummer angivet nedan eller via e-post. Vid eventuell retur står kunden för returportot. Ett standardformulär för att utöva din ångerrätt finns även på Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, vilket kan skrivas ut och skickas per post. Återbetalning av det belopp som du har betalat kommer att göras inom fjorton (14) dagar och kommer att ske till ditt bankkonto. Utebliven betalning godtas inte som uppsägning.

NutraQ följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och vill du läsa närmare om dina rättigheter kan du gå in på Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se. I övrigt följer vi svensk affärssed och lagar samt Livsmedelsverkets regler för kosttillskott.

Returer

De kommande varorna i ett abonnemang är identiska med den första varan, och det är således inte returrätt på kommande försändelser. Om du inte önskar fler leveranser i ditt abonnemang, måste det göras innan ”Sista ändringsdag”. Har ändringsdatum överskridits är din försändelse redan på väg till dig och ändringen träder i kraft först i förbindelse med därpå följande leverans.

Det är inte tillåtet att returnera varorna genom rekommenderat brev.

Reklamation

Om en försändelse är skadad eller på annat sätt felaktig har du självklart rätt att reklamera den. Reklamationsrätt uppstår då varan är felaktig eller då varan inte uppfyller kvalitetskraven. Kontakta alltid kundtjänsten om du är osäker på vad som gäller i ditt fall. Prisavdraget regleras genom kreditering på nästkommande faktura alternativt återinsättning på kundens bankkonto om kunden så begär.

NutraQ följer gällande bestämmelser i Konsumentköplagen. Det innebär att du har rätt att reklamera en vara inom tre år, under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället. Påtala eventuella fel inom skälig tid. Om det blir en tvist som vi inte lyckas lösa tillsammans, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna Reklamationsnämnden. NutraQ följer alltid deras rekommendationer.

Återbetalning

Kunden har rätt att återfå pengarna inom 14 dagar om denne häver köpet från den dag då företaget mottagit meddelandet. Om företaget företar omleverans eller avhjälpande av felet vid reklamation skall eventuella fraktkostnader återbetalas inom 14 dagar från den dag företaget mottagit den reklamerade varan. Detta gäller inte om ändringsdatum har överskridits.

Personuppgifter

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här

Marknadsföring

Kunden godkänner att NutraQ AS kan använda olika former av kommunikation till dig, bl.a. brev, telefon, e-post och SMS för att informera om eller marknadsföra våra och andras produkterbjudanden. Om du inte önskar att få erbjudanden från NutraQ AS under abonnemangstiden eller efter det att abonnemanget har upphört kan du tacka nej till detta genom att kontakta Kundservice.

Priser

Våra priser inkluderar moms och gäller tills ny prislista utkommer. För aktuella priser hänvisas till vår webbplats: www.maxulin.se.

Övrigt

NutraQ förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan part.

Uppsägning och tvist

Om tvist föreligger mellan NutraQ och kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige