Studier

Studie av manlig libido (livsenergi och livsdrift)

En randomiserad, dubbelblindad placebokontrollerad studie av 60 friska män visade förhöjd libido kopplad till intag av Testofen®. Gruppen gavs dagligen 600mg Testofen® under en 6 veckors period, och man såg en signifikant höjning av libio och sexuell förnöjelse jämfört med gruppen som fick Placebo. Att tillägga är att Testofen® gruppen rapporterade en markant skillnad i styrka, energinivåer och allmäntillstånd. Maxulin® innehåller samma dagliga dos av Testofen® som användes i studien.

 

  1. Steels, et al; Physiological Aspects of Male Libido Enhanced by Standardized Trigonella foenum-graecum Extract and Mineral Formulation, Phytother.Res., (2011) Vol. 25, 1294–1300.

Studie av åldersrelaterade besvär och testofen.

2016 publicerades en randomiserad, dubbelblindad och placebokontrollerad studie av 120 män som gavs antingen 600mg Testofen® dagligen under 12 veckor eller placebo under samma period. Gruppen som fick Testofen® upplevde en stor effekt på åldersrelaterade besvär, libido inkluderat. Både det totala testosteronet och det fria testosteronet höll sig på normal nivå efter 12 veckor med Testofen®, men en förklaring från effekterna som observerades var att mer testosterone var biologiskt tillgängligt i form av fritt testosteron.

 

  1. Rao et al; The aging male: the official journal of the International Society for the Study of the Aging Male, (2016) Vol. 19; 134-142.

 

Studie på träningseffekt och kroppssammansättning

i en randomiserad, dubbelblindad placebokontrollerad studie ville forskare se om intag av fenugreek extrakt skulle ha en teffekt på styrka och kroppssammansättning vid träning. 49 deltagare delades upp i två grupper, den ena där 500mg fenugreek extrakt intogs varje dag och där den andra gruppen fick Placebo. Deltagarna i båda grupperna fick också likadana träningsprogram som skulle följas under åtta veckor. Under denna period mättes alla deltagares styrka, vikt och kroppsfett. Gruppen som fick fenugreek extrakt såg i genomsnitt en stor förändring i styrka både i överkropp och ben jämfört med placebogruppen. Ingen skillnad i vikt observerades efter studien, men den grupp som tog fenugreek hade en signifikant förändring i kroppsfett vilket indikerar att deras kroppssammansättning förbättrades under perioden.

Fenugreek Placebo
Ökning i bänkpress 9.19 % 4.22 %
Ökning i benpress 25.29 % 15.26 %
Reduktion i kroppsfett -2.34 % -0.39 %

 

  1. Poole, et al; The effects of a commercially available botanical supplement on strength, body composition, power output, and hormonal profiles in resistance-trained males, J.Int.Soc.Sports Nutr., (2010) Vol. 7, 34.

I en annan randomiserad, dubbelblindad placebokontrollerad studie under 8 veckor där 60 män var uppdelade i två grupper där den ena gruppen fick 600mg fenugreek och den andra fick placebo. Studien visade att fenugreek har en effekt på muskeluthållighet. En förklaring av  träningseffekten är att nivåerna av fritt testosteron ökade signifikant som resultat av träningen, och störst förändring såg man i fenugreek-gruppen

 

  1. Wankhede, et al; Beneficial effects of fenugreek glycoside supplementation in male subjects during resistance training: A randomized controlled pilot study, Journal of Sport and Health Science, (2016) Vol. 5, 176-182.
×