Behöver du hjälp? Ring oss 0770 – 720 780 (08:30 – 16:30 vardagar)!

lotterivillkor

 

 • Alla aktiva kunder över 18 år och som betalar för prenumerationen deltar automatiskt i lotteriet.
 • Anställda på företag som ingår i NutraQ AS eller den anställdes familj kan inte delta i tävlingen.
 • Vinnare dras slumpmässigt bland alla aktiva Maxulin/Maxulen/T-Max-kunder i Norge, Sverige, Finland, Slovakien och Tjeckien.
 • Under perioden 25 april 2023 till 7 december 2023 kommer det att finnas en lotteribiljett i varje box av Maxulin/Maxulen/T-Max som skickas ut till aktiva kunder. Vinnarna kommer dras två gånger under den här perioden, den 15 juni 2023 och den 7 december 2023.
 • Vinnarnas fullständiga namn kommer att publiceras på Maxulin/Maxulen/T-Maxs hemsida. Maxulin/Maxulen/T-Max kommer i förväg att kontakta alla vinnare personligen och be om samtycke till denna publicering. Om en vinnare inte vill ge sitt samtycke kommer en ny vinnare att dras.
 • Vinsterna delas ut i samförstånd med vinnarna inom tre veckor efter dragningen. Vinnaren kommer att meddelas om priset personligen, via telefon, e-post eller brev genom informationen i kundregistret inom 14 dagar efter dragningen. Om vinnaren inte svarar på Maxulin/Maxulen/T-Max förfrågningar inom två veckor upphör rätten till priset och Maxulin/Maxulen/T-Max har rätt att dra en ny vinnare. Priser kan inte överföras till andra eller bytas mot kontanter eller andra produkter.
 • Maxulin/Maxulen/T-Max står för eventuella fraktkostnader.
 • Vinstens värde är skattefritt för vinnaren.
 • Vinsterna omfattar 2 st grillar (värde 19 990 kr/st), 4 st pizzaugnar (värde 2995 kr/st) och 4 st kylväskor i skinn (värde 2999 kr/st).
 • Information om hur NutraQ behandlar personuppgifter i samband med lotteriet finns i integritetspolicyn HÄR!
 • Villkoren regleras av svensk lag och eventuell tvist mellan kunden och Maxulin/Maxulen/T-Max ska avgöras av svensk domstol.
 • Eventuella klagomål kan skickas till berörda konsumentmyndighet i Sverige.

 

 • Ansvarig för lotteriet: NutraQ AS, Box 4018, 461 04 Trollhättan.