Frågor och svar

Vad innehåller Maxulin®?
Maxulin® innehåller ingredienser med dokumenterad effekt: Testofen®, zink, vitamin B6 och magnesium.

Vad är Maxulin bra för?
Maxulin® är speciellt sammansatt för att ta fram det bästa i varje man. Dagligt intag av produkten över tid har visat sig kunna frigöra mer av testosteronet i blodet. Det är det fria testosteronet som är aktivt och som kroppen kan tillgodogöra sig. En ökad andel fritt testosteron kan ge ny kraft som bland annat kan påverka energi, fysik, välbefinnande och sexlust hos män.

Vad är Testofen®?
Testofen® är ett patenterat extrakt av örten bockhornsklöver. Testofen® har testats i flera solida studier som publicerats i erkända medicinska tidskrifter.

Ökar Maxulin® kroppens testosteronnivå?
Nej, men det kan bidra till att frigöra mer av det testosteron du redan har i blodet. Det är det fria testosteronet som är aktivt i kroppen. En produkt som ökar den totala nivån av testosteron i kroppen skulle vara ett läkemedel.

Hur länge bör man ta Maxulin®?
Produkten ger effekt när du använder den regelbundet. Kom också ihåg att studier visat effekt på grupper som tog produkten varje dag. Det är därför viktigt att du kommer ihåg att ta tabletterna! Om man slutar kommer alltså effekten att avta.

Kan Maxulin påverka mediciner?
Man har inte registrerat någon negativ påverkan av ingredienserna i Maxulin® på receptbelagda läkemedel, men du bör alltid informera din läkare om du använder kosttillskott.

Har Maxulin® några biverkningar?
Produkten har inga allvarliga biverkningar. Vissa kan få lindriga magbesvär efter intag, så ta gärna tabletten i samband med måltid.

Består Maxulin® av naturliga ingredienser?
Huvudingrediensen Testofen® är ett extrakt av örten Trigonella foenum-graecum (bockhornsklöver). Dessutom innehåller Maxulin® doser av vitaminer och mineraler som är naturliga för kroppen.

Finns det några studier om ingredienserna i Maxulin®?
Det finns flera studier som rör Testofen® och bockhornsklöver. Läs mer här.

Vad är en placebokontrollerad, randomiserad, dubbelblind studie?
Placebokontrollerad betyder att deltagarna är indelade i två grupper där den ena gruppen får den aktiva substansen, medan den andra gruppen får piller som inte har någon effekt. Då kan man mäta skillnaderna mellan grupperna.
Randomiserad innebär att urvalet till de två grupperna är slumpmässigt. Dubbelblind betyder att varken deltagarna eller de som läser resultaten vet vem som får vad.

 

×