MX - 1140x700 -Man doing wights.jpg

Mer muskler och mindre fett på 8 veckor.

Forskare ville se om intag av bockhornsklöver kunde ha en effekt på kroppssammansättning och styrka. De 49 deltagarna delades in i två grupper, varav deltagarna i en av grupperna intog 500 mg bockhornsklöver varje dag, samtidigt som den andra gruppen fick placebo. Deltagarna fick samma träningsprogram som de genomförde över en 8 veckors period.

Mer muskler mindre fett

Under den här perioden mättes deltagarnas styrka, vikt och fettmassa. Gruppen som fick bockhornsklöver (fenugreek) presterade i snitt mer än bättre i bänkpress och benpress jämfört med kontrollgruppen. Det gick inte att påvisa någon skillnad i vikt efter en studie, men gruppen som intog bockhornsklöver hade en reducerad fettprocent, vilket indikerar att kroppssammansättningen blev tydligt förbättrad under perioden. 

  FENUGREEK KONTROLLGRUPP
Kroppsfett -2,34% -0,39%
Ökning benpress +25,29% +15,26%
Ökning bänkpress +9,19% +4,22%

Kosttillskottet Maxulin® innehåller Testofen® (fenugreek extrakt) och varje tablett innehåller samma dos som användes under studien.

Kom i gång med Maxulin!

Maxulin® innehåller ingredienser som är skräddarsydda för män. Testa Maxulin® för halva priset. Få tillbaka kraft och energi.

Läs mer!

Maxulin innehåller

  • Fenugreek - Förbättrar utvecklingen av muskelmassa, upprätthåller förbränningen
  • Zink - Bidrar till att upprätthålla normala testosteronnivåer och normal fruktbarhet och reproduktion
  • Magnesium - Bidrar till normal muskelfunktion och normal förbränning
  • Vitamin B6 - Bidrar till att reducera trötthet och utmattning